Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μακεδονία ξακουστὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα…
Οἱ γείτονές μας… οἱ αὐτοαποκαλούμενοι «Μακεδόνες»… δὲν ξέρουν νὰ διαβάζουν;

Ὁ Γεωγράφος Μελέτιος (Μελέτιος Μήτρου, μητροπολίτης Ἀθηνῶν [Ἰωάννινα 1661- Κωνσταντινούπολη, 1714]) στὸ ἒργο του «ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ», Τόμος Β’, Βενετία 1807, γράφει:

Ὁ Λαόνικος Χαλκοκονδύλης (Ἀθήνα 1423- Ἰταλία 1490) Ἓλληνας ἱστορικὸς τοῦ 15ου αἰ. στὸ βιβλίο του «Laonici Chalcocondylae Atheniensis historiarum libri decem», ἒκδοση τοῦ Weber, τὸ 1843, γράφει:Ὁ Φιλιππίδης Δανιήλ [Μηλιές Πηλίου , 1750/55– Βεσσαραβία, 1832], συγγραφέας καὶ δάσκαλος θετικῶν ἐπιστημῶν καὶ φιλοσοφίας στὶς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες, στὸ ἒργο του «Γεωγραφία Νεωτερική», Βιέννη, 1791, γράφει:

~~~

Οἱ Σλάβοι-Σκλάβοι γείτονὲς μας καὶ ἡ ἀλυτρωτικὴ προπαγάνδα τους πρέπει νὰ ἀντιμετωπιστοῦν καὶ νὰ ληφθοῦν ὡς  ἀπειλὴ. Ὁποιαδήποτε ὑποχωρητικότητα ἢ ἀμέλεια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ πλευρὰ ἐγκυμονεῖ κινδύνους... 

http://anihneftes.blogspot.gr/2012/01/blog-post_19.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου