Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ

Του Ιωάννη Σ. Φριτζαλά Γεωπολιτικού – Ιστορικού αναλυτή ,Διευθυντή «Κιβωτού Δόμνας Βιζβίζη» – Οικογενειακής Στέγης «Ακρίτας»


Στις 30-8-2016, ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Γιώργος Πετρίδης, ανακάλεσε την – υπό του ιδίου –  χορηγηθείσα από τις 26-11-2015 Άδεια Ιδρύσεως και Λειτουργίας της Οικογενειακής Στέγης Αγωγής και Αποκαταστάσεως Ανηλίκων «Ακρίτας», η οποία βρίσκεται στην περιοχή της παλαιάς Κοινότητας Οργάνης του Δήμου Αρριανών, υπογράφοντας την σχετική απόφαση απροειδοποίητα και χωρίς ουδεμία προηγούμενη κλήση μας προς ακρόαση, όπως άλλωστε προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).
Η εν λόγω απόφαση βασίστηκε σε μία διάταξη του Άρθρου 95 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος της έδρας ενός Νομού (π.χ. Δήμος Κομοτηνής, Νομού Ροδόπης) δεν ασκεί καμμία αποφασιστική αρμοδιότητα σχετικά με δραστηριότητες – και δη δομές παιδικής προνοίας – οι οποίες βρίσκονται στην επικράτεια άλλου περιφερειακού του Δήμου (π.χ. Δήμος Αρριανών), παρά μόνο υποχρεούται να παρέχει υποστήριξη σε διοικητικό ή (και) τεχνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, βάσει της διοικητικής πρακτικής που έχει εδραιωθεί την τελευταία εξαετία, αποδεικνύεται το αντίθετο, καθώς χιλιάδες διοικητικές πράξεις που αφορούν δραστηριότητες ευρισκόμενες στην επικράτεια μικρότερων – και χωρίς την απαιτούμενη διοικητική διάρθρωση – Δήμων σε όλη την ελλαδική επικράτεια έχουν εκδοθεί από τον Δήμο της έδρας του Νομού τους. (Σημ.: Η νομιμότητα, προφανώς, της συγκεκριμένης διοικητικής πρακτικής θα κριθεί πλέον συνολικά.)
Ως εκ τούτου, βάσει της αποφάσεως που υπέγραψε ο κ. Πετρίδης, αρμόδιος για την επαναχορήγηση της Αδείας Ιδρύσεως και Λειτουργίας της Οικογενειακής Στέγης «Ακρίτας» τυγχάνει εκ του νόμου ο οικείος Δήμαρχος Αρριανών, Αμέτ Ριτβάν, στον οποίο διαβιβάστηκε εντολή να «προβεί στις νόμιμες ενέργειες» – δηλαδή να χορηγήσει εκ νέου την Άδεια, αντικαθιστώντας απλώς με την δική του υπογραφή την αντίστοιχη του Δημάρχου Κομοτηνής, σε ένα έγγραφο με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο – κάτι το οποίο 56 ημέρες μετά (25-10-2016) δεν έχει πράξει.
  • Αντιφατική συμπεριφορά, μεροληψία και άνιση μεταχείριση 
Την ίδια ημέρα (30-8-2016), ο Δήμαρχος Κομοτηνής αποφασίζει την ανάκληση της αποφάσεως διακοπής της λειτουργίας του παρανόμου Παιδικού Σταθμού του «Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης» (www.btaytd.com/v2/?lng=tr) στον μουσουλμανικό οικισμό της Οργάνης, του οποίου οι εγκαταστάσεις είχαν σφραγιστεί κατόπιν εισαγγελικής παρεμβάσεως. Ο Δήμαρχος Κομοτηνής, εν τούτοις, παραβλέπει το γεγονός πως οι δύο νόμιμοι ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθμοί της «Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Εταιρείας Μειονότητας» (rc.pekem.org/tr/), οι οποίοι βρίσκονται εντός της επικρατείας του Δήμου Αρριανών και συγκεκριμένα στους μουσουλμανικούς οικισμούς Δοκού και Φιλλύρας, εξακολουθούν να λειτουργούν με τις Άδειες Ιδρύσεως και Λειτουργίας που ο ίδιος τους είχε χορηγήσει στις 5-9-2012 και στις 26-1-2011, αντιστοίχως, και τους εξαιρεί από την διαδικασία των ανακλήσεων. Προφανώς, εδόθη ιδιαιτέρα έμφαση στην αυστηρή τήρηση των συγκεκριμένων διατάξεων του Νόμου αποκλειστικά και μόνον επί μίας συγκεκριμένης δραστηριότητος – και δη μίας εν λειτουργία δομής παιδικής προνοίας – και όχι επί του συνόλου των αναλόγων δραστηριοτήτων που λειτουργούν στην επικράτεια του Δήμου Αρριανών.
Όπως θα αναδειχθεί εν συνεχεία, αλλά και σε επικείμενες δημοσιεύσεις, η παρούσα κεντρική και αυτοδιοικητική πολιτική φαίνεται πως δεν διαθέτει την ευρύτητα των αντανακλαστικών που απαιτούνται για την επίλυση ενός τόσο ευαίσθητου κοινωνικού ζητήματος, όπως είναι αυτό της αποκαταστάσεως των καθ’ υπέρβαση φιλοξενουμένων από τα νοσοκομεία βρεφών. Την ίδια στιγμή που διογκώνεται η ήδη εκτεταμένη δημογραφική και ανθρωπιστική κρίση που βιώνουμε ως κοινωνία κι ενώ έχει ήδη προταθεί, ως λύση στην αντιμετώπιση του φαινομένου, μία αφιλοκερδής ιδιωτική πρωτοβουλία, βασισμένη σε ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά/ευρωπαϊκά δεδομένα πρότυπο βιωματικής ανατροφής και διαπαιδαγωγήσεως παιδιών, εναρμονισμένο με τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις και Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Πολιτεία όχι απλώς αδιαφορεί, αλλά φαίνεται πως συνεργεί στον περιορισμό της νομικής και λειτουργικής εδραιώσεως της Οικογενειακής Στέγης «Ακρίτας».
Στις 14-9-2016, ως «Κιβωτός της Δόμνας Βιζβίζη» (μη κερδοσκοπική εταιρεία υπό την αιγίδα της οποίας λειτουργεί η Οικογενειακή Στέγη) καταθέσαμε προσφυγή ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Μακεδονίας – Θράκης κατά του Δήμου Κομοτηνής, αιτούμενοι την ακύρωση της εν λόγω ανακλητικής αποφάσεως, επικαλούμενοι συγκεκριμένα και καθ’ όλα βάσιμα νομικά επιχειρήματα, καθώς και συγκεκριμένα τεκμήρια της διοικητικής πρακτικής που ακολουθείται σε πανελλήνιο επίπεδο. Δύο εβδομάδες αργότερα (28-9-2016), ο Δήμαρχος Κομοτηνής ανακαλύπτει την ύπαρξη των δύο Παιδικών Σταθμών της Π.ΕΚ.Ε.Μ. και ανακαλεί, προφανώς κατόπιν προγενέστερης συνεννοήσεως με τον Δήμαρχο Αρριανών, τις Άδειες Ιδρύσεως και Λειτουργίας τους, μεταβιβάζοντας την αρμοδιότητα επαναχορηγήσεώς τους στον δεύτερο. Ο κ. Αμέτ Ριτβάν υπογράφει τις σχετικές αποφάσεις χορηγήσεως των Αδειών την επομένη ακριβώς ημέρα (29-9-2016), την ίδια στιγμή που είχε ήδη παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός, εντός του οποίου δεν είχε υπογράψει ούτε την χορήγηση της αντίστοιχης Αδείας στην Οικογενειακή Στέγη «Ακρίτας», ούτε την διακοπή της λειτουργίας του παρανόμου Παιδικού Σταθμού της Οργάνης, ως υποχρεούτο εκ του νόμου. (Σημ.: Η απόφαση σχετικά με την διακοπή λειτουργίας του εν λόγω Παιδικού Σταθμού υπεγράφη τελικώς στις 11-10-2016, προφανώς υπό το βάρος της εισαγγελικής εντολής.)
Τόσο η κατά τεκμήριο μεροληπτική στάση του Δημάρχου Κομοτηνής, όσο και η καθ’ όλα αντισυμβατική συμπεριφορά του Δημάρχου Αρριανών δύναται να επιφέρει ανυπέρβλητη βλάβη στην λειτουργία της Στέγης και στα παιδιά τα οποία φιλοξενεί με σχετική Εισαγγελική Διάταξη, η οποία (βλάβη) σταθμιζόμενη με βάση την αρχή της αναλογικότητας, δημιουργεί έντονη εντύπωση αδικίας και έρχεται σε αντίθεση με τις συνταγματικώς κατοχυρωμένες αρχές της χρηστής διοικήσεως και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου. Οι αρχές δε της αναλογικότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου – βάσει των οποίων προστατεύεται η εύλογη και καλόπιστη πεποίθηση του διοικουμένου ότι μία συγκεκριμένη και ευμενής για τον ίδιο πραγματική κατάσταση, η οποία έχει δημιουργηθεί είτε από διοικητική πρακτική, είτε από θεσμικό πλαίσιο, δεν πρόκειται να μεταβληθεί – έχουν προφανέστατα παραβιαστεί.
Είναι προφανές πως ο Δήμαρχος Αρριανών ασκεί τον νόμο κατά το δοκούν. Η οιαδήποτε κωλυσιεργία – και μάλιστα «de jure», λόγω του νομικού προηγουμένου που δημιουργήθηκε από την χορήγηση των Αδειών στους δύο Παιδικούς Σταθμούς – στην χορήγηση της νόμιμης Αδείας Ιδρύσεως και Λειτουργίας της Οικογενειακής Στέγης «Ακρίτας», συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος και προφανή παράβαση καθήκοντος από τον εν λόγω Δήμαρχο.
  • Γιατί η νομιμότητα της Αδείας Ιδρύσεως και Λειτουργίας της Οικογενειακής Στέγης «Ακρίτας» είναι δεδομένη και ανεξάρτητη από τον υπογράφοντα Δήμαρχο;
Η Οικογενειακή Στέγη «Ακρίτας» πληροί όλες τις – βάσει νόμου – προϋποθέσεις αδειοδοτήσεως ενός ιδρύματος παιδικής προνοίας, γεγονός το οποίο έχει επιβεβαιωθεί και τεκμηριωθεί επανειλημμένως σε εκθέσεις των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών του Δήμου Κομοτηνής και της Περιφερείας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, κλιμάκια των οποίων έχουν προβεί σε αυστηρούς ελέγχους, προς αξιολόγηση τόσο των προβλεπομένων προδιαγραφών, όσο και της ποιότητας του οικογενειακού προτύπου λειτουργίας της Στέγης. Ως εκ τούτου, η Στέγη δεν φέρει ευθύνη για την οιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που υπήρχαν κατά την έκδοση της διοικητικής πράξεως, είτε λόγω μεταγενέστερης επανεκτιμήσεως, είτε λόγω σκοπιμότητας. Αντιθέτως, η Διοίκηση είναι αυτή που – αν θέλει να είναι συνεπής στην τήρηση της θεμελιώδους αρχής της απαγορεύσεως της αντιφατικής συμπεριφοράς (venire contra factum proprium), η οποία απαγορεύει την οιαδήποτε κατάχρηση δικαιώματος – υποχρεούται εκ του νόμου να αποκαταστήσει άμεσα την δυσμενή κατάσταση που έχει προκαλέσει.
Παρόλα αυτά, τόσο η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία – εις γνώσιν ή κατόπιν υποδείξεως της Αναπληρωτού Υπουργού Θεανούς Φωτίου – προάγει μία δογματική ερμηνευτική εκδοχή του θεσμικού πλαισίου περί παιδικής προστασίας, αγνοώντας τα τεκμήρια υποδειγματικής λειτουργίας της Στέγης, όπως αυτά περιγράφονται στις ανωτέρω εκθέσεις, όσο και οι εμπλεκόμενοι Ο.Τ.Α., ενώ έχουν επιδείξει ταχύτατα αντανακλαστικά στον εντοπισμό εκείνων των νομικών διατάξεων που δυσχεραίνουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Στέγης, κωλυσιεργούν επιδεικτικά στην αποκατάσταση των δυσμενών καταστάσεων, που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει με τις αμφιλεγόμενες εισηγήσεις και αποφάσεις τους.
Συνδετικός κρίκος και καταλύτης στην «ζύμωση» των παραπάνω δυσμενών καταστάσεων φαίνεται πως είναι μία – διαχρονικά διαπλεκόμενη στο βαθύ παρα-πολιτικό και παρα-δημοσιογραφικό παρασκήνιο της περιοχής – ομάδα ανθρώπων, η οποία – στο πλαίσιο μίας νέας αναιτιολόγητης στοχοποιήσεως των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων της Χαράς Νικοπούλου – έχει ασκήσει επί των εμπλεκομένων δημοσίων υπηρεσιών ισχυρότατες πιέσεις, μέσω ανυπόστατων καταγγελιών εις βάρος της Στέγης, ενώ ταυτοχρόνως έχει συκοφαντήσει κατ’ εξακολούθησιν όλες τις κοινωφελείς δραστηριότητες της «Κιβωτού», παραποιώντας το περιεχόμενο δημοσίων εγγράφων, αποπροσανατολίζοντας συνειδητώς την κοινή γνώμη και αποκρύπτοντας εις γνώσιν της την αλήθεια. Η συγκεκριμένη ομάδα έρχεται ήδη αντιμέτωπη με τις συνέπειες του νόμου (επιδικάστηκε λήψη ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της), ενώ σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί εντός των δικαστικών αιθουσών για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως δια του τύπου.
  • Η νομιμότητα (πρέπει να) τίθεται υπεράνω κάθε αδιαφανούς και παρασκηνιακής διεργασίας
Προς το παρόν, δεν λαμβάνουμε υπ’ όψιν την έντονη φημολογία, η οποία αποδίδει την μεροληπτική στάση του Δημάρχου Κομοτηνής σε έντονες πιέσεις που του ασκήθηκαν τόσο εκ μέρους της συγκεκριμένης ομάδος ανθρώπων, η οποία τον έχει στοχοποιήσει μέσω δημοσιευμάτων, όσο και συγκεκριμένων τουρκοφρόνων κύκλων, οι οποίοι  μεθόδευαν τους τελευταίους μήνες την εξομοίωση των παρανόμων Παιδικών Σταθμών του «Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας» με την καθ’ όλα νόμιμη Οικογενειακή Στέγη «Ακρίτας». Δεν λαμβάνουμε υπ’ όψιν ακόμα και τις εκτιμήσεις ανθρώπων του πολιτικού γίγνεσθαι του Ν. Ροδόπης, σύμφωνα με τις οποίες σημαίνον πολιτικό στέλεχος της μειονότητας απομακρύνθηκε οικειοθελώς από τα διοικητικά του καθήκοντα, αμέσως μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων του, τα οποία αντιμετωπίζει ως τετελεσμένα.
Όσο κι αν η κοινή λογική υποδεικνύει πως οι παραπάνω εξελίξεις έχουν (για προφανείς λόγους που δεν θα αναπτυχθούν επί της παρούσης) αδικήσει σκανδαλωδώς την Οικογενειακή Στέγη «Ακρίτας», εμείς είμαστε βέβαιοι πως ο Δήμαρχος Αρριανών θα αντιληφθεί πως είναι προς το συμφέρον όλων να πράξει εν τέλει το καθήκον του, υπογράφοντας την χορήγηση της Αδείας Ιδρύσεως και Λειτουργίας της Στέγης, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των προσφυγών μας, το οποίο ενδέχεται να αποκαταστήσει εν τέλει την έως σήμερα ασκούμενη διοικητική πρακτική. Καλούμε τον κ. Αμέτ Ριτβάν να αποδείξει εμπράκτως πως η νομιμότητα τίθεται υπεράνω πάσης αδιαφανούς και παρασκηνιακής διεργασίας, διαψεύδοντας την φημολογία που τον θέλει να ενεργεί περισσότερο ως αντιπρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής «Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης» (πρβλ. tourkikanea.gr/2016/05/disisleri-17/#more-61953, tourkikanea.gr/2016/06/mete-124/#more-62132), κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 7 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», παρά ως αιρετός προϊστάμενος ενός ελληνικού Δήμου.

Η «Κιβωτός της Δόμνας Βιζβίζη» και οι νομικοί μας σύμβουλοι αξιολογούμε νομικώς όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε και τα οποία θα αναδειχθούν σε επικείμενες δημοσιεύσεις. Είμαστε διατεθειμένοι να εξαντλήσουμε όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα, εκθέτοντας ταυτοχρόνως στο πανελλήνιο (εάν και εφ’ όσον ισχύουν οι ενδείξεις) κάθε παρασκηνιακή μεθόδευση αποτροπής της εδραιώσεως μίας εξαιρετικά ωφέλιμης κοινωνικής δραστηριότητας στα πομακοχώρια του Ν. Ροδόπης.


ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου