Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

ΚΥΠΡΟΣ : Οι 344 ΛΟΚΑΤΖΗΔΕΣ (315 - Α΄ Μ.Κ. ΚΑΙ 25 - Γ΄ Μ.Α.Κ.) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ "ΝΙΚΗ" ΤΟ 1974

Απο τον Κωνσταντίνο Δημητριάδη 
Συγγραφέα του βιβλιου ''ΚΥΠΡΟΣ 1974 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ'' απο τις εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ

α/α ημερ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ
 

1 2--2 Αβραμίδης  Αγγελος Δημήτριος Τχης (ΠΖ) Α΄ΜΚ 

2 3--26 Αγαπάκης  Μιχαήλ  Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ 

3 7/142 Ακρίδας   Γεώργιος Φώτιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

4 14/4κ Αλεξάκης  Ιωάννης Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

5 5--76 Αλεξάνδρου  Ηλίας  Τριαντάφυλλος Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

6 7--146 Αμαριωτάκης  Αριστείδης  Δημήτριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

7 3--15 Αμπράζης    Γεώργιος Αχιλλέας Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

8 9/247 Αναστασιάδης    Κων/νος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

9 14--4λ Αναστασίου   Βασίλειος Αναστάσιος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

10 6/108 Αναστασόπουλος   Ανδρέας Μιχαήλ Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

11 7/147 Ανδρουλάκης   Γεώργιος Ελευθέριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

12 7/160 Ανδρουλάκης   Ιωάννης Αντώνιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

13 5--64 Αντωνόπουλος   Γεώργιος Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

14 4--46 Αντωνούδης   Αντώνιος Χρήστος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

15 2--15 Αποστολάκης  Χαράλαμπος Ελευθέριος Ανθγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ 

16 3--24 Αποστολόπουλος  Παύλος Αθανάσιος Ανθστής (ΔΒ) Α΄ΜΚ
 

17 5--75 Αραμπατζίδης (τζής)   Παναγιώτης Σάββας Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

18 9/246 Αφάλης   Παναγιώτης Ευάγγελος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

19 8/206 Βαλέρας Αθανάσιος Ιωάννης Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

20 5--80 Βασιλείου   Θεόδωρος Θεόδωρος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

21 15/4π Βατούγιας   Γεώργιος Λάμπρος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

22 8/203 Βέρρας   Φίλιππος Κων/νος Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

23 7/172 Βουσδούκος   Δημήτριος Βασίλειος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

24 7/152 Γαβριηλίδης   Κων/νος Αντώνιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

25 8/196 Γαϊδατζής   Χρήστος Νικόλαος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

26 7/139 Γαλανάκης   Κων/νος Κων/νος Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

27 9/244 Γαλαχουσίδης   Κων/νος Μιλτιάδης Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

28 3γ/8 Γατσούλης   Νικόλαος Θεόφιλος Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

29 7/162 Γερακάκης   Βασίλειος Εμμανουήλ Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

30 3--19 Γερακιανάκης   Εμμανουήλ Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

31 9/228 Γεωργακόπουλος   Κων/νος Παναγιώτης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

32 14/4ζ Γεωργίου   Νικόλαος Ευάγγελος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

33 4--52 Γεωργόπουλος   Δημήτριος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

34 6/111 Γιαννακάκης   Κοσμάς Εμμανουήλ Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

35 6/110 Γιαννάκος Στέφανος Θωμάς Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

36 9/248 Γιαννιού   Γεώργιος Αντώνιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

37 10/259 Γιαννόπουλος   Παναγιώτης Αριστείδης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

38 6/109 Γιαννόπουλος   Στέφανος Παναγιώτης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

39 10/251 Γιατίλης   Γεώργιος Βασίλειος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

40 3--22 Γκαραμάτσας   Δημήτριος Αντώνιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

41 9/243 Γκόγκος   Κων/νος Παναγιώτης Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

42 4--27 Γκουρομπίνος   Αθανάσιος Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

43 10/270 Γρύλλος   Δημήτριος Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

44 7/168 Γυπαράκης   Κων/νος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

45 6/112 Δαλαμάγκας   Ηλίας Δημήτριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

46 8/192 Δασκαλάκης   Εμμανουήλ Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

47 14/4η Δελλής   Νικόλαος Σπήλιος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

48 4--35 Δημητρίου   Ιωάννης Θεόδωρος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

49 6/121 Δοϊτσίδης   Χριστόδουλος Παναγιώτης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

50 9/234 Δούβρης Θωμάς Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

51 5--70 Ελευθεριάδης   Γερβάσιος Ισαάκ Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

52 3/β4 Ευαγγέλου  Θωμάς Ιωάννης Αρχϊας (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

53 7/173 Ζάγκος   Δημήτριος Χρήστος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

54 8/198 Ζαρκάδας   Δημοσθένης Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

55 10/277 Ζαφειρίου   Αθανάσιος Αντώνιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

56 9/227 Ζαφειρόπουλος   Γεώργιος Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

57 7/166 Ζαφόλιας   Φραντζέσκος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

58 8/207 Ζερβάκης   Μιχαήλ Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

59 6/113 Ζησιμόπουλος    Αντώνιος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

60 5--93 Ζυγούρας   Ασημάκης Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

61 8/200 Ζωγραφόπουλος   Κοσμάς Στέφανος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

62 7/163 Ηλιάδης   Αντώνιος Πολύβιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

63 6/105 Ηλιάκης   Ευτύχιος Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

64 4--57 Ηλιάκης   Ζαχαρίας Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

65 6/114 Ηλίας   Κων/νος Σωτήριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

66 8/208 Θειακός    Κων/νος Χαράλαμπος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

67 8/121 Θεοδοσόπουλος   Αλέξανδρος Δημήτριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

68 5--77 Θεοδωρακάκος    Αθανάσιος Ιωάννης Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

69 14/4γ Θεοδωρόπουλος   Νικόλαος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

70 10/268 Θεοδωρόπουλος   Σπυρίδων Παναγιώτης Λχίας (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

71 7/157 Θωμάς   Βασίλειος Αγγελος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

72 14/α3 Ιακωβίδης   Γεώργιος Στέφανος Αρχϊας (ΠΖ) Γ΄ΜΚ
 

73 14/4α Ιακωβίδης   Δημήτριος Ιορδάνης Λχίας (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

74 14/4ν Καβακιώτης   Δημήτριος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

75 5--72 Καβροχωριανός Νικόλαος Γεώργιος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

76 9/212 Καδιανάκης   Παύλος Στέφανος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

77 4--40 Κακαράντζας   Χρυσόστομος Παναγιώτης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

78 5--97 Καλαμπόκης   Λάμπρος Σταύρος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

79 6/130 Καλάργυρος   Νικόλαος Μάρκος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

80 5--98 Καλλέργης   Βασίλειος Στυλιανός Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

81 8/184 Καλλέργης   Εμμανουήλ Ανδρέας Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

82 8/209 Καλλιαντέρης   Θεόδωρος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

83 9/233 Καμπαγιάννης   Ιωάννης Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

84 4--32 Καμπουράκης   Γεώργιος Εμμανουήλ Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

85 9/236 Καμτσιρίδης   Γεώργιος Χαράλαμπος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

86 10/266 Καούκης   Ανδρέας Παναγιώτης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

87 9/213 Καπάτος   Ιωάννης Φώτιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

88 4--49 Καπλανίδης   Φίλιππος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

89 9/225 Καραγιάννης   Πέτρος Ευάγγελος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

90 8/199 Καραγκιόζογλου   Κων/νος Νικόλαος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

91 3/β5 Καραΐσκος  Γεώργιος Ευάγγελος Ανθγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

92 9/237 Καραμπατζάκης   Νικόλαος Κυριάκος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

93 4--36 Καραπάνος    Σταύρος Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

94 2--13 Καρασαΐας  Χρήστος Αλέξανδρος Ανθγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

95 3--18 Καρβέλης      Γεώργιος Αθανάσιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

96 5--90 Καρπόζηλος   Αλέξιος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

97 6/117 Κασιμάκης   Σωτήριος Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

98 6/115 Κατέρος   Κων/νος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

99 7/171 Κατσιπάνος   Ιωάννης Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

100 6/131 Κεσκεσιάδης   Γρηγόριος Στυλιανός Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

101 8/211 Κεσκίνης   Πασχάλης Αθανάσιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

102 10/278 Κετικίδης   Ηλίας Αριστείδης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

103 5--71 Κικής   Σωτήριος Αθανάσιος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

104 3γ/1 Κιουρτσόγλου      Γέωργιος Σωτήριος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

105 2--6 Κιουτσούκης  Ιωάννης Φώτιος Λγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

106 8/210 Κισσάς   Ηρακλής Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

107 14/α2 Κοϊμτζόγλου Κων/νος Ηλίας Ανθγός (ΠΖ) Γ΄ΜΚ
 

108 14/α1 Κοϊμτζόγλου Νικόλαος Ηλίας Ανθγός (ΠΖ) ΚΕΜΚ
 

109 5--99 Κολιντζίκης   Δημήτριος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

110 4--30 Κόλλιας   Γεώργιος Αναστάσιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

111 2--8 Κολοκοτρώνης  Πλάτων Θεόδωρος Υπλγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

112 8/186 Κολυδάς   Ιωάννης Σπυρίδων Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

113 7/153 Κονδυλίδης    Ιορδάνης Χαράλαμπος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

114 9/226 Κοντζιάλης   Γεώργιος Αριστοφάνης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

115 9/238 Κοντογιάννης   Γεώργιος Δημήτριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

116 15--5 Κοσκινάς (ΥΓ) Κων/νος Χρήστος Υπτρος (ΥΓ) ΑΜΑΛ
 

117 7/169 Κοτσώνης   Χρήστος Παναγιώτης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

118 8/188 Κουκουφίκης   Χρήστος Ευάγγελος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

119 6/129 Κουλούμπας    Ιωάννης Σταύρος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

120 7/170 Κουλούρης   Θεόδωρος Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

121 5--92 Κούμλελης   Γεώργιος Σωτήριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

122 2--3 Κούρος                 Μαρίνος Μιχαήλ Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

123 6/116 Κουρούνης    Σωτήριος Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

124 5--95 Κουρτίδης   Γεώργιος Σάββας Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

125 10/269 Κουτσοβασίλης   Βασίλειος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

126 10/290 Κουτσομπίνας   Ευστάθιος Ανδρέας Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

127 3γ/6 Κουτσονάκης     Γεώργιος Ιωάννης Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

128 10/289 Κρητσωτάκης   Κων/νος Εμμανουήλ Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

129 5--91 Κρητσωτάκης   Παντελής Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

130 2--19 Κρικέλης  Πέτρος Βασίλειος Ανθγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

131 7/149 Κρυούσης (Κρυοσλής)   Θωμάς Τραϊνός Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

132 6/134 Κυριαζάκος   Ιωάννης Δημήτριος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

133 2--4 Κυριάκου  Δημήτριος Γεώργιος Τχης (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

134 3--14 Κύρκος   Ευάγγελος Δημήτριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

135 3γ/7 Κωνσταντέλιας      Ηλίας Γεώργιος Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

136 5--69 Κωνσταντίνου  (Ξεφτύλης)  Κων/νος Ευάγγελος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

137 5--83 Λαγός   Χρήστος Βησσαρίωνας Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

138 10/263 Λαλιώτης   Κων/νος Μαυρουδής Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

139 3/γ5 Λάμπρου        Χαρίλαος Σωτήριος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

140 4--60 Λαντζουράκης   Γεώργιος Μιχαήλ Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

141 10/256 Λεμόνης Σωτήριος Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

142 10/265 Λιάμπας   Γρηγόριος Αθανάσιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

143 9/214 Λιβανίδης   Πέτρος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

144 6/118 Λιγδής    Χρήστος Λουκάς Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

145 2--17 Λιόντης  Βασίλειος Νικόλαος Ανθγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

146 3/β3 Λίτσας  Δημήτριος Ανδρέας Αρχίας (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

147 4--43 Λουγιάκης   Ευστράτιος Εμμανουήλ Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

148 2--14 Λουράκης  Τηλέμαχος Ιωάννης Ανθγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

149 3γ11 Μαθιουδάκης     Πέτρος Ιωάννης Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

150 4--28 Μακρίνας   Φραντζέσκος Θεόφιλος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

151 5--94 Μακρογκίκας   Ανδρέας Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

152 8/205 Μακρόγλου   Ιωάννης Γεώργιος Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

153 3/γ23 Μακρυποδάκης   Ιωάννης Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

154 11/288 Μαλακωνάκης   Αργύριος Αντώνιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

155 4--48 Μάλαμας   Δημήτριος Παναγιώτης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

156 10/257 Μάνεσης   Γεώργιος Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

157 6/119 Μανιάτης   Σπυρίδων Βασίλειος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

158 2--3 Μανουράς  Βασίλειος Γεώργιος Τχης (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

159 2--18 Μαντάς  Χαράλαμπος Ιωάννης Ανθγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

160 10/280 Μανωλάς   Γεώργιος Σπυρίδων Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

161 10/279 Μανωλάς   Ματθαίος Σταύρος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

162 5/100 Μαρής   Ιωάννης Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

163 10/261 Μαρινόπουλος   Ιωάννης Φιλώτας Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

164 3/γ10 Μαρκάκης     Νικόλαος Ευάγγελος Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

165 9/214 Ματζαφούλης   Δημήτριος Αλέξανδρος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

166 9/240 Μαυράκης    Χρήστος Μιχαήλ Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

167 4--44 Μαυρίδης   Ελευθέριος Αναστάσιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

168 8/177 Μαυροματάκης   Εμμανουήλ Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

169 4--63 Μαυρουδής   Γεώργιος Εμμανουήλ Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

170 4--34 Μενύχτας   Αχιλλέας Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

171 6/132 Μέσσας   Βασίλειος Νικόλαος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

172 10/265 Μηλιάδης   Ιωάννης Σταύρος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

173 3/γ Μήλιος   Νικόλαος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

174 7/164 Μηλιτσόπουλος   Παναγιώτης Θεόδωρος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

175 7/167 Μήσσου   Γεώργιος Βασίλειος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

176 10/251 Μίνης   Ευάγγελος Χρήστος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

177 10/264 Μοναστηράκης   Εμμανουήλ Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

178 6/120 Μονιάς   Αιμίλιος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

179 9/232 Μούντριζας   Παναγιώτης Λυκούργος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

180 9/239 Μπάζιος   Δημήτριος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

181 4--37 Μπακαρός     Κων/νος Δημοσθένης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

182 4--41 Μπακούρης   Χρυσόστομος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

183 8/195 Μπαλαμπάνης   Θεόδωρος Φώτιος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

184 6/103 Μπαλάφας   Νικόλαος Ηρακλής Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

185 9/223 Μπαλτζής   Κων/νος Πασχάλης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

186 6/106 Μπαντουράκης   Εμμανουήλ Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

187 2--5 Μπαραμπούτης  Γεώργιος Αντώνιος Λγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

188 6/128 Μπαρώτας    Κων/νος Αντώνιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

189 8/175 Μπατζικώστας   Ανδρέας Αθανάσιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

190 7/174 Μπαχτσεβανίδης   Νικόλαος Αλέξανδρος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

191 2--11 Μπένος  Σταύρος Γεώργιος Υπλγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

192 4--53 Μπεσίρης   Κων/νος Φώτιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

193 9/230 Μπικάκης   Εμμανουήλ Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

194 14/4ξ Μπόμπολας   Θεόδωρος Βασίλειος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

195 9/231 Μπουτσιούλης   Νικόλαος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

196 10/274 Μύταλας   Βασίλειος Δημήτριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

197 4--42 Μωυσίδης   Ιωάννης Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

198 6/122 Νάκος   Γεώργιος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

199 4--55 Νάτσας    Γεώργιος Θωμάς Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

200 14/4ι Νικολαΐδης   Χρήστος Αναστάσιος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

201 11/287 Νικολάου   Δημήτριος Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

202 10/252 Νικολάου   Θεόδωρος Δημήτριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

203 5--65 Νόμπελης   Σπυρίδων Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

204 3/γ25 Νταραμάρας   Απόστολος Θεόδωρος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

205 14/4δ Ντάφος   Φώτιος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

206 10/258 Ντζούβαλης   Ιωάννης Ευάγγελος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

207 8/187 Ντικούδης   Δημήτριος Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

208 2--9 Ντούβας  Νικόλαος Αχιλέας Υπλγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

209 9/241 Ξενιτίδης   Κων/νος Κλεάνθης Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

210 15/4σ Ξεσφίγγης   Παναγιώτης Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

211 9/216 Ξυπολιτάκης   Κων/νος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

212 5--66 Οικονομάκης   Κων/νος Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

213 4--45 Παζαρλής   Κων/νος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

214 4--50 Παλαπουκίδης   Αριστείδης Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

215 3γ/4 Παλιογιάννης      Χρήστος Ιωάννης Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

216 10/281 Παναγιωτάκης   Μιχαήλ Δημήτριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

217 14/4β Παναγιωτόπουλος   Παναγιώτης Κων/νος Λχίας (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

218 8/178 Παπαδάκης   Εμμανουήλ Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

219 10/260 Παπαδημητρίου   Γεώργιος Δημοσθένης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

220 5--67 Παπαευσταθίου   Ευστάθιος Νικόλαος Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

221 2--1 Παπαμελετίου  Γεώργιος Βασίλειος Τχης (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

222 15/4ρ Παπαποστόλου   Νικόλαος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

223 5--84 Παρασκευόπουλος   Βασίλειος Παναγιώτης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

224 10/254 Παρασκευόπουλος   Ιωάννης Χαράλαμπος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

225 14/4θ Παρμάκης   Θεόδωρος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

226 5--96 Πατητάρας   Δημήτριος Αντώνιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

227 3γ/12 Παύλου       Δημήτριος Χρήστος Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

228 15/4τ Παχούλης   Παχούμιος Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

229 9/217 Πεδιαδίτης   Εμμανουήλ Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

230 6/104 Πελέκης   Ευθύμιος Παναγιώτης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

231 4--59 Πετρόπουλος   Ανδρέας Παναγιώτης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

232 6/137 Πετρόπουλος   Βασίλειος Ευάγγελος Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

233 10/272 Πεχινάκης   Δημήτριος Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

234 7/154 Πλαγιαννάκος   Γεώργιος Πέτρος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

235 9/242 Πολατίδης   Κων/νος Χρήστος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

236 3--20 Πολύζος   Αργύριος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

237 7/150 Πουλής   Ηλίας Απόστολος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

238 4--33 Πουλίδης   Βασίλειος Δημήτριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

239 7/141 Πούλιος   Αργύριος Πολυνίκης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

240 4--56 Πρατσινάκης   Εμμανουήλ Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

241 6/123 Πρινιανάκης   Στυλιανός Εμμανουήλ Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

242 3/β1 Πρίσκας  Χρήστος Θεόδωρος Αρχίας (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

243 10/273 Προκοπάκης   Προκόπιος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

244 10/263 Προσώτσανλης   Περικλής Άγγελος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

245 6/133 Ράπτης   Αριστείδης Αθανάσιος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

246 4--54 Ρεΐζης    Περικλής Ευάγγελος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

247 10/275 Ρέστας   Νικόλαος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

248 7/158 Ριζάς    Γεώργιος Σπυρίδων Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

249 10/253 Ρούβαλης   Χρήστος Παναγιώτης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

250 2--7 Ρούκας  Δημοσθένης Ευστάθιος Υπλγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

251 4--31 Σαϊσανάς   Βασίλειος Ευθύμιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

252 2--16 Σαλούρος  Κων/νος Δημήτριος Ανθγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

253 11/286 Σαλούστρος   Σπυρίδων Εμμανουήλ Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

254 3--13 Σαμούρκας     Αργύριος Βασίλειος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

255 10/284 Σαμπατάκος   Γεώργιος Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

256 7/143 Σαντοριναίος   Αναστάσιος Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

257 14/4ε Σάπικας   Παναγιώτης Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

258 8/204 Σαραντάρης   Γεώργιος Αλέξανδρος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

259 5--89 Σαραντάρης   Εμμανουήλ Θωμάς Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

260 9/218 Σεβαστός   Σπυρίδων Αναστάσιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

261 15/4φ Σερέτης   Αλέξανδρος Κυριάκος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

262 7/140 Σιαβάλας   Γεώργιος Αθανάσιος Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

263 2--12 Σιακαβέλλας  Ηλίας Σπυρίδων Ανθγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

264 4--39 Σίδερης   Ιωάννης Σάββας Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

265 8/176 Σιωπίδης   Γεώργιος Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

266 10/276 Σιωρόκος   Δημήτριος Βασίλειος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

267 6/124 Σκιαδαρέσης   Νικόλαος Χαράλαμπος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

268 4--51 Σκλάβος   Ιωάννης Νικηφόρος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

269 7/161 Σκοτίδας   Ιωάννης Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

270 3α/23 Σκουλούδης (ΜΧ) Φώτιος Βύρων Ανθγός (ΜΧ) Α΄ΜΚ
 

271 3--21 Σοβισλής    Ναούμ Σταύρος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

272 7/159 Σπανάκης   Αντώνιος Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

273 10/262 Σπετσιωτάκης   Δημήτριος Ευστράτιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

274 6/135 Σπυρόπουλος   Γεώργιος Παναγιώτης Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

275 10/285 Σπυρόπουλος   Ευστάθιος Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

276 8/179 Σταματίου   Δημήτριος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

277 6/102 Στεργιόπουλος   Δημήτριος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

278 5--82 Στεφανουδάκης   Ιωάννης Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

279 7/138 Σφακιανάκης   Ελευθέριος Στυλιανός Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

280 9/222 Σφακιανάκης   Εμμανουήλ Γεώργιος Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

281 9/224 Σφακιανάκης   Ιωάννης Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

282 9/219 Σφενδόνης Δημήτριος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

283 8/182 Σωτηριάδης   Βασίλειος Στέργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

284 4--29 Τασούλας   Παναγιώτης Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

285 10/282 Τατσάκης   Χρήστος Ευάγγελος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

286 8/197 Τέλλογλου Ιωάννης Πρόδρομος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

287 7/155 Τερζάκης   Κων/νος Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

288 9/245 Τζάμος   Θεόδωρος Ηλίας Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

289 3--16 Τζατζαδάκης    Γεράσιμος Αντώνιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

290 5--74 Τζατζιμάκης Γεώργιος Ιωάννης Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

291 6/101 Τζελάτης   Αριστείδης Αντώνιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

318 5--73 Τζιλιβάκης Στέφανος Σταύρος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

292 3/γ3 Τζίνης          Βασίλειος Απόστολος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

293 8/185 Τζουμάνης   Παναγιώτης Αθανάσιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

294 14/4κ Τζουμέρκας   Αστέριος Απόστολος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

295 6/126 Τζουράς   Σωτήριος Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

296 5--86 Τονίδης   Αθανάσιος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

297 8/193 Τοπαλίδης   Νικόλαος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

298 7/145 Τοπτσιώτης   Ιωάννης Εμμανουήλ Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

299 9/229 Τόττας   Τριαντάφυλλος Χρήστος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

300 6/125 Τούλης   Ηλίας Αθανάσιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

301 10/271 Τρελλός    Γεώργιος Ευστάθιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

302 8/202 Τρευλάκης   Μανούσος Ιωάννης Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

303 8/190 Τριαλώνης   Ιωάννης Εμμανουήλ Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

304 6/107 Τριανταφυλλίδης   Ιωάννης Ευάγγελος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

305 7/148 Τριπολιτσιώτης   Νικόλαος Παντελής Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

306 5--88 Τρύφος   Δημήτριος Ευάγγελος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

307 3/α21 Τσαγκαράκης  Δημήτριος Εμμανουήλ Ανθγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

308 15/4υ Τσαγκάρης   Νικόλαος Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

309 4--62 Τσαγκαρόπουλος   Δημήτριος Σπυρίδων Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

310 5--78 Τσάκωνας   Ευάγγελος Ανδρέας Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

311 3--17 Τσαλπαράς     Αναστάσιος Δημήτριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

312 2--20 Τσαμκιράνης  Δημήτριος Ματθαίου Ανθγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

313 7/165 Τσάντζαλος   Σωτήριος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

314 5--85 Τσαπράζης   Αγγελος Σωτήριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

315 7/144 Τσεβάς   Βασίλειος Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

316 8/180 Τσιγαρίδας   Θωμάς Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

317 10/249 Τσιγγενόπουλος   Φαίδων Απόστολος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

319 3/β2 Τσιλιώνης  Λάμπρος Σωτήριος Αρχίας (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

320 8/183 Τσίντζας Χαράλαμπος Ευάγγελος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

321 10/267 Τσιράκης   Στυλιανός Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

322 5--81 Τσίτρας   Ηρακλής Δημήτριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

323 3/α22 Τσιτσιριδάκης  Αντώνιος Ευστράτιος Ανθγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

324 5--68 Τσιώγκας   Παύλος Κων/νος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

325 8/198 Τσολακίδης   Παναγιώτης Γεώργιος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

326 4--37 Τσομπανούδης   Αθανάσιος Λάμπρος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

327 7/156 Τσουρακάκης   Χαράλαμπος Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

328 3γ/9 Φαρσαράκης    Μιχαήλ Κων/νος Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

329 2--10 Φθενός  Βασίλειος Δημοσθένη Υπλγός (ΠΖ) Α΄ΜΚ
 

330 9/221 Φλωροσκούφης   Νικόλαος Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

331 9/235 Φουντουραδάκης   Νικόλαος Δημήτριος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

332 4--61 Φύσαρης   Ιωάννης Γεώργιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

333 9/220 Φωτιάδης   Στέφανος Ηλίας Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

334 8/191 Χανιωτάκης   Σπυρίδων Εμμανουήλ Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

335 7/151 Χατζηκωνσταντινίδης   Ιωάννης Αντώνιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

336 6/127 Χατζόπουλος   Χρήστος Αθανάσιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

337 4--58 Χελιώτης   Μιχαήλ Αθανάσιος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

338 15/4ο Χολής   Γεώργιος Νικόλαος Στρτης (ΚΔ) Γ΄ΜΚ
 

339 4--38 Χριστογιάννης    Ταξιάρχης Κων/νος Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

340 6/136 Χριστοδούλου   Βασίλειος Δημήτριος Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

341 5--79 Χριστόπουλος   Αθανάσιος Ανδρέας Δνέας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

342 8/201 Χριστόπουλος   Μιχαήλ Νικόλαος Λχίας (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

343 5--87 Χριστοφορίδης  Περικλής Ιωάννης Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ
 

344 8/189 Χρονιάρης   Γεώργιος Εμμανουήλ Στρτης (ΚΔ) Α΄ΜΚ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου