Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 100+ΧΡΟΝΩΝ

Τῆς Ἄννας-Βασιλικῆς
Καραπαναγιώτου,
Ἀρχαιολόγου

 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Τεγέας χτίστηκε μεταξύ των ετών 1907-1908 στο τότε Πιαλί (νυν Αλέα) Τεγέας, σε οικόπεδο που δώρισε ο μητροπολίτης Νείλος – που καταγόταν από το Πιαλί – στην εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταρεία. Την εποχή αυτή, στις αρχές του 20ου αι., ιδρύονται τα πρώτα επαρχιακά Μουσεία της Ελλάδας, με πρωτοβουλία της Αρχαιολογικής Εταιρείας και την καθιέρωση ειδικού αριθμολαχείου. Ο Κωνσταντίνος Ρωμαίος, μέγας αρχαιολόγος ερευνητής, καταγόμενος από τα Βούρβουρα της Κυνουρίας, υπήρξε ο θεμελιωτής του Μουσείου της Τεγέας.

Όπως προκύπτει από το ιδιόχειρο εισαγωγικό σημείωμα του Ρωμαίου στον πρωτότυπο κατάλογο ευρημάτων του Μουσείου, δύο ήταν οι πρωταρχικοί στόχοι της ίδρυσης του Μουσείου: α) η προστασία και έκθεση όλων των σπουδαίων ευρημάτων του ναού της Αθηνάς Αλέας και β) η περισυλλογή και φύλαξη όλων των αρχαίων της τεγεατικής γης, που ή βρίσκονταν κατά χώρα ή ήταν στοιβαγμένα και πλημμελώς προφυλαγμένα σε μικρές τοπικές αρχαιολογικές συλλογές. Στον αρχικό αυτό κατάλογο του Μουσείου καταγράφηκαν από τον Ρωμαίο 1283 αρχαία (γλυπτά, επιγραφές, πήλινα και μεταλλικά αντικείμενα και αρχιτεκτονικά μέλη). Λίγο αργότερα, μεταφέρθηκαν προς φύλαξη στο Μουσείο και 301 αρχαιότητες από την Τρίπολη, οι οποίες απάρτιζαν την εκεί προϋπάρχουσα Αρχαιολογική Συλλογή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ

Η ίδρυση του νέου Μουσείου και τα εκθέματά του κίνησαν το ενδιαφέρον όχι μόνο των ντόπιων και των Αρκάδων αλλά και ανθρώπων από όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική, όπως πληροφορούμαστε από τους πρώτους καταλόγους επισκεπτών, που τηρούνται στο Μουσείο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και οι πιο έγκριτοι και επιφανείς αρχαιολόγοι από τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ιταλία και αλλού. Το μικρό πέτρινο κεραμοσκεπές Μουσείο της Τεγέας διέθετε αρχικά τρεις εκθεσιακούς χώρους, ενώ η τελευταία αίθουσα του κτηρίου χρησιμοποιείτο ως αποθήκη. Η συστηματικότερη μέριμνα του ελληνικού κράτους για τις αρχαιότητες μετά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο και η απουσία άλλου οργανωμένου Μουσείου στο Νομό Αρκαδίας είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρεύονται μετά το 1950 όλες οι αρχαιότητες του Νομού στο κτήριο αυτό, το οποίο έπαψε πλέον να λειτουργεί αποκλειστικά ως τοπικό Μουσείο και μετατράπηκε παράλληλα και σε χώρο αποθήκευσης αρχαιολογικών ευρημάτων από το μεγαλύτερο τμήμα της Αρκαδίας.
Μικρής έκτασης αναδιάταξη του Μουσείου Τεγέας πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν πολλές αρχαιότητες του Μουσείου μεταφέρθηκαν προς έκθεση στο νεοϊδρυθέν Αρχαιολογικό Μουσείο Τρίπολης. Την περίοδο αυτή επισκευάστηκε η τελευταία αίθουσα του Μουσείου, που χρησιμοποιείτο έως τότε ως αποθήκη, και λειτουργεί έκτοτε ως εκθεσιακός χώρος.
Μέσα από την ιστορική εξέλιξη του Μουσείου Τεγέας, ενός από τα πρώτα επαρχιακά Μουσεία, μπορεί να παρακολουθήσει κανείς τις προσπάθειες του ελεύθερου ελληνικού κράτους στον τομέα της διάσωσης και ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο πρώτος κατάλογος του Μουσείου καθώς και τα πρώτα βιβλία επισκεπτών του Μουσείου, ένα πολύτιμο αρχειακό υλικό, διαφωτίζουν ποικίλες πτυχές της διαδρομής του Μουσείου μέσα στον 20 αιώνα.
Προς το παρόν το Μουσείο παραμένει κλειστό, λόγω εργασιών ανακατασκευής του.


http://odysseus.culture.gr/h/1/gh152.jsp?obj_id=17541


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου