Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

Η ΦΑΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Νέα στοιχεία σχετικά με την ιστορία της Φαιστού και της Αγίας Τριάδας, τα οποία προσφέρουν σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες για την ανασύνθεση της κοινωνικής ζωής και οργάνωσης των κοινοτήτων της Μεσαράς θα παρουσιάσει η Simona Todaro (Univesita di Catania) στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Μινωικής Αρχαιολογίας. Η διάλεξή της, που έχει τίτλο «Η Φαιστός και η Αγία Τριάδα κατά την Προανακτορική περίοδο: οικιστικά, ταφικά και τελετουργικά δεδομένα», θα δοθεί την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013, στις 18.30 (Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22).
Η Φαιστός και η Αγία Τριάδα, στο δυτικό τμήμα της Μεσαράς, της μεγαλύτερης και ευφορότερης περιοχής της Κρήτης, ανακαλύφθηκαν και ανασκάφησαν στις αρχές του περασμένου αιώνα, και θεωρούνταν πάντοτε ότι η μία συμπλήρωνε την άλλη.
Οι ανασκαφές στη Φαιστό, η οποία ήταν η πρώτη θέση που κατοικήθηκε στην περιοχή (σε ένα τελικό στάδιο της Νεολιθικής περιόδου), απέδωσαν τα κατάλοιπα δύο διαδοχικών κτιρίων με κεντρική αυλή, κατασκευασμένα στην ΜΜ Ι και ΥΜ Ι περίοδο αντίστοιχα, αλλά έδωσαν ελάχιστα στοιχεία για τις φάσεις πριν από την κατασκευή τους, δηλαδή την ΠΜ Ι-ΙΙΙ, ή για τις φάσεις μετά την καταστροφή τους, δηλαδή την ΥΜ II-III.
Οι ανασκαφές στην Αγία Τριάδα, η οποία κατοικήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές της ΠΜ Ι, απέδωσαν κατάλοιπα δύο κτιρίων τα οποία κατασκευάστηκαν και εγκαταλείφθηκαν εντός των χρονικών ορίων της ΠΜ ΙΙΑ περιόδου, μία νεκρόπολη με δύο θολωτούς τάφους και αρκετά προσκτίσματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ως αποδέκτες ανθρώπινων οστών και ταφικών προσφορών μεταξύ της ΠΜ ΙΙ και της ΥΜ ΙΙΙ, μία βασιλική έπαυλη που καταστράφηκε στην ΥΜ ΙΒ και αρκετά μνημειώδη κτίσματα της ΥΜ ΙΙΙ περιόδου.
Η παρουσίαση εστιάζει στην Προανακτορική περίοδο και, με βάση τα αποτελέσματα από την επανεξέταση στρωματογραφικών και χρονολογικών δεδομένων που έγινε από τη Simona Todaro μετά το τέλος του τρίτου κύκλου των ανασκαφών από τον καθ. V. La Rosa, έχει σκοπό να προσφέρει νέα στοιχεία σχετικά με την ανασύνθεση της κοινωνικής ζωής και οργάνωσης των κοινοτήτων της Μεσαράς.
Πιο συγκεκριμένα, μετά από μια σύντομη εισαγωγή στο νέο χρονολογικό σύστημα της Προανακτορικής περιόδου, το οποίο βασίστηκε στη στρωματογραφική ακολουθία της Φαιστού, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε τρία ζητήματα: 1) τον αποικισμό του λόφου της Φαιστού και τις τελετουργικές πρακτικές που τελούνταν στην κορυφή του λόφου κατά την Τελική περίοδο, 2) τον αποικισμό του δυτικού τμήματος της Μεσαράς και την ίδρυση της Αγίας Τριάδας στις αρχές της ΠΜ Ι περιόδου, και 3) την αναδιοργάνωση του λόφου της Φαιστού στις αρχές της ΠΜ ΙΙΙ, στο πλαίσιο ενός μεγάλου οικοδομικού προγράμματος το οποίο ορίζει τις απαρχές του ανακτορικού φαινομένου στη νότια κεντρική Κρήτη.
To σεμινάριο θα γίνει στα αγγλικά.

archaiologia.gr
http://ellas2.wordpress.com/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου