Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ : Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΛΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 
Τοῦ Νίκου Χειλαδάκη, 
Δημοσιογράφου –Συγγραφέα -Τουρκολόγου
 
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
 
Μεγάλη ἔκπληξη δοκίμασαν οἱ Τοῦρκοι δημοσιογράφοι ποὺ συνόδευαν τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης, Μπουλὲντ Αρίντς καὶ στενὸ συνεργάτη τοῦ Ἐρντογᾶν, ὅταν ἐπισκεπτόμενος τὸ πατρικό του χωριὸ στὴν περιοχὴ τῆς Ἀττάλειας, ἄρχισε νὰ μιλεῖ ρωμαίικα, δηλαδὴ ἑλληνικά, μὲ τοὺς συγγενεῖς του ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ χωριοῦ ποὺ ἔσπευσαν νὰ τὸν συναντήσουν. Συγκεκριμένα σύμφωνα μὲ τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, (ἐφημερίδες Χουριὲτ καὶ Μιλιὲτ στὶς 23/9/2012),  ὁ πρῶτος ἀντιπρόεδρος τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης, Μπουλὲντ Ἀρίντς, ἐπισκέφτηκε πρόσφατα τὸ πατρικό του χωριὸ ποὺ ὀνομάζαται Bogazkent καὶ βρίσκεται στὴν ἐπαρχία Serik τῆς Ἀττάλειας. Στὸ χωριὸ τοῦ ὑπάρχει μία....

 ὁλόκληρη συνοικία ποὺ ὀνομάζεται Ἀχμεντιέ. Ἐκεῖ κατοικοῦσαν οἱ γονεῖς καὶ σήμερα οἱ συγγενεῖς του Ἀρίντς, ποὺ εἶναι, ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιποι κάτοικοι τῆς περιοχῆς, ἑλληνόφωνοι Κρητικοί. Ὁ Ἀρίντς, μόλις ἔφτασε στὴν πατρική του συνοικία ἐπισκέφτηκε τὸ σπίτι τοῦ συγγενῆ του, Ali Aldemir, μὲ τὸν ὁποῖο ἄρχισε δημόσια νὰ μιλεῖ ἀπταίστως ρωμαίικα, δηλαδὴ ἑλληνικά, γεγονὸς ποὺ ἄφησε ἄναυδούς τους Τούρκους δημοσιογράφους. Στὴ συνέχεια πλησίασε τὴν ἡλικιωμένη θεία του, μὲ τὴν ὁποία ἐπίσης ἀντάλλαξε κάποιες κουβέντες στὰ ρωμαίικα, χωρὶς φυσικὰ οἱ συνοδοί του νὰ καταλαβαίνουν τίποτα. Ὁ Ἀρίντς θυμήθηκε τὰ παιδικά του χρόνια, ὅταν, ὅπως ἀνέφερε χαρακτηριστικά, οἱ γονεῖς του καὶ οἱ συγγενεῖς του ὅταν σηκώνονταν τὸ πρωὶ νὰ πᾶνε στὰ χωράφια φώναζαν «-ἔξω μωρὲ Χασάνι, -μέσα μωρὲ Χασάνι», χαρακτηριστικὲς ἑλληνικὲς φράσεις ποὺ ἔμειναν στὴν  μνήμη του ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία.
      Στὴ συνέχεια ὁ Μπουὲντ Ἀρίντς, ἀφοῦ  χαιρέτησε καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ χωριοῦ τοῦ μιλώντας τὰ στὴν μητρική τους γλώσσα, καθὼς καὶ τὰ παιδιὰ μιλοῦσαν τὴν ἴδια ρωμαίικη γλώσσα, ἐξήγησε στοὺς ἔκπληκτους Τούρκους δημοσιογράφους ὅτι οἱ γονεῖς τοῦ εἶχαν ἔρθει ἐδῶ στὴν περιοχὴ αὐτὴ τῆς Ἀττάλειας ἀπὸ τὴν Κρήτη, τὴν ἐποχὴ τοῦ σουλτάνου Ἀμπντούλχαμιτ. Οἱ γονεῖς μου, ὅπως ἀνέφερε ὁ Ἀρίντς, εἶναι κρητικῆς καταγωγῆς, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν γνώριζαν καθόλου τουρκικά, ἐνῶ στὸ πατρικό του σπίτι μιλοῦσαν πάντα μόνο ἑλληνικά. Μάλιστα ἔκανε γνωστὸ πὼς καὶ ἄλλοι συγγενεῖς του, ἑλληνόφωνοι Κρητικοί, ἐγκαταστάθηκαν στὴν περιοχὴ τῆς Σαμφράμπολης καὶ στὴν γειτονικὴ περιοχὴ τῆς Ἀλάνειας.
     Εἶναι γνωστὸ καὶ ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς μελέτες ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν λεγόμενων «Τουρκοκρητικῶν», ἦταν Ρωμιοὶ ἐξισλαμισμένοι. Γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο δὲν γνώριζαν καθόλου τὴν τουρκικὴ γλωσσά, ἐνῶ ἡ θρησκευτική τους συνείδηση ἦταν πολὺ χαλαρὴ καὶ συχνὰ μπέρδευαν τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὸ Ἰσλάμ. Χαρακτηριστικὸ εἶναι πὼς ὁ γνωστὸς Ὀθωμανὸς περιζήτητης, Ἐλβιᾶ Τσελεμπί,  σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ βιβλία  του ποὺ ἀναφέρετε στὴν Κρήτη, κάνει λόγο γιά, «τὴν ὕπαρξη 7.000 μπουρμάδων, (ἐξισλαμισθέντων Ρωμιῶν), ποὺ δέχθηκαν ὁμαδικὰ τὴ θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ, γιὰ ἄλλους ποὺ τὴν ἀπέρριψαν καὶ ἔφυγαν στὰ ὅρη τῶν Σφακίων παραμένοντας ραγιάδες καὶ γιὰ μερικὲς δεκάδες τρομαγμένων Ἑλλήνων στρατιωτῶν ποὺ παραδόθηκαν στὸν ἐχθρὸ καὶ ἐπίσης προσχώρησαν στὴ θρησκεία του».
     Σύμφωνα ἐπίσης μὲ τὸν βρετανὸ ἐρευνητή, Aubyn Trevor-Battye, «Οἱ «Τοῦρκοι τῆς Κρήτης, –καθὼς δὲν εἶναι πραγματικοὶ Τοῦρκοι ἀλλὰ ἐξωμότες χριστιανοί-, δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν Προφήτη. Οἱ πραγματικοὶ Τοῦρκοι, αὐτοὶ ποὺ συγκρότησαν τὸ στρατό, ὁ ὁποῖος κατάλαβε τὸ νησί, ἔφυγαν καὶ ὅσοι ἀπόμειναν καὶ αὐτοαποκαλοῦνται Τοῦρκοι εἶναι Κρητικοὶ στὴν ἐμφάνιση καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ μιλοῦν τὴν κρητικὴ γλώσσα. Ἐλάχιστοι ἀπὸ τοὺς Τουρκοκρητικοὺς ποὺ συνάντησα ἤξεραν ἀρκετὰ τουρκικά, ἐνῶ πολλοί, ἴσως οἱ περισσότεροι, δὲν ἀκολουθοῦσαν τὸ Κοράνι καθὼς ἔπιναν ἐλεύθερα κρασί».
      Γενικὰ γιὰ τοὺς λεγόμενους Τουρκοκρητικούς,  ἀλλὰ καὶ τοὺς κρυπτοχριστιανοὺς τῆς Κρήτης, ἔγραψαν καὶ πολλοὶ γνωστοὶ Ἕλληνες λογοτέχνες, ἐνῶ πολὺ γνωστὴ εἶναι καὶ ἡ ἱστορία τῶν Κορμούληδων, αὐτῆς τῆς μεγάλης τουρκοκρητικῆς οἰκογένειας ποὺ μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία ἀποκαλύφτηκε ὅτι ἦταν κρυπτοχριστιανοὶ καὶ ἐπέστρεψαν στὴν πατρική τους θρησκεία ἐνῶ πολέμησαν τὸν ὀθωμανικὸ στρατὸ στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἐντύπωση ἐπίσης προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ οἱ λεγόμενοι Τουρκοκρητικοὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Κρήτη, ἐξακολουθοῦν νὰ μιλοῦν τὴν ἑλληνικὴ κρητικὴ διάλεκτο, ἐνῶ οἱ ἀπόγονοί τους δὲν ξεχνᾶνε τὴν Κρήτη καὶ αἰσθάνονται περισσότερο Κρητικοὶ ἀπὸ ὁτιδήποτε ἄλλο.
 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/09/blog-post_3715.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου