Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

ΟΛΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ - ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

Επιμέλεια:Λ. Λιγουριώτης

Ολόκληρο το κείμενο της διακρατικής Συμφωνίας συνεργασίας στους στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης μετά από θαλάσσια ατυχήματα μεταξύ της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην περιοχή που ενώνει τα δυο κράτη και η η οποία ενοποιεί έτσι τις περιοχές Έρευνας και Διάσωσης (SAR) των δύο χωρών.


 Οι περιοχές αυτές συμπίπτουν, αντίστοιχα, με τα όρια του FIR Aθήνας και Λευκωσίας . Με βάση δε τις συντεταγμένες που περιέχει η Συμφωνία οι ενοποιημένες περιοχές SAR των δυο χωρών ''ακουμπούν '' προς νότον με τα αντίστοιχα όρια της Αιγύπτου, σε κοινό ''τριεθνής'' σημείο. Αναφέρεται συγκεκριμένα:<<Η γραμμή που διαχωρίζει τις αντίστοιχες Περιοχές SAR, οι οποίες συμπίπτουν με τις  Περιοχές Πληροφόρησης Πτήσεων (FIR) Αθηνών και Λευκωσίας, είναι η γραμμή που διαχωρίζει τις αντίστοιχες FIR, σύμφωνα με τις Περιφερειακές Συμφωνίες Αεροναυτιλίας της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (1950, 1952, 1958), και συνδέει τα ακόλουθα σημεία: 36ο05’Ν- 030ο00’Ε, 33ο30’Ν -030ο 00’Ε. >>.

Σαφές πολιτικό μήνυμα

Η Συμφωνία, που όπως είναι γνωστό υπεγράφη  από τους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας κκ Ε. Βενιζέλου και Γ. Κασουλίδη, αποτελεί , πέραν της λειτουργικής της διάστασης όσον αφορά την αντιμετώπιση ατυχημάτων σε καλύτερες συνθήκες, ένα σαφές πολιτικό μήνυμα συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου προς κάθε κατεύθυνση, ενόψει της οριοθέτησης των Θαλασσίων Ζωνών.


Αυτή είναι μια από τη σειρά ενεργειών που προετοιμάζονται και θα γίνουν στην κατεύθυνση της συνεργασίας, όπως αρμόζει <<μεταξύ δυο γειτονικών αδελφικών κρατών, που κινούνται στην ενιαία περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης>>, όπως είπε ο Ελληνας Αντιπρόεδρος.

Η συμφωνία έγινε στο πλαίσιο της σχετικής Συνθήκης του Αμβούργου, από την οποία - όπως και τονίστηκε - είχαμε την υποχρέωση να οριοθετήσουμε τις περιοχές Έρευνας και Διάσωσης, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο το θαλάσσιο χώρο που αντιστοιχεί στο FIR της Αθήνας και της Λευκωσίας. Έτσι στην πραγματικότητα ενώνονται τα δυο FIR και οι θαλάσσιοι χώροι που αντιστοιχούν σε αυτά, εξηγήθηκε αρμοδίως. ''Αυτή είναι μια κίνηση πολύ μεγάλης σημασίας για θέματα Έρευνας και Διάσωσης, βεβαίως, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική και την ευρωπαϊκή πρακτική, κατά το πρότυπο αντίστοιχων διμερών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια με την Ιταλία, με τη Μάλτα, αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι αυτό γίνεται τώρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο'' έχει επισημάνει ο κ Βενιζέλος. ''Είναι, πρόσθεσε, μια ένδειξη πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου, αλλά και πλήρους αξιοποίησης των μηχανισμών που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και πιο συγκεκριμένα από τη Σύμβαση του Αμβούργου, σε συνδυασμό με τη Σύμβαση του Σικάγο για την έρευνα και τη διάσωση. Η μία σύμβαση προβλέπει τα ναυτικά ατυχήματα, η άλλη τα αεροπορικά ατυχήματα και γι’ αυτή τη δεύτερη, ούτως ή άλλως, υπάρχουν περιεκτικοί διακανονισμοί προ πολλού''.

Το κείμενο της Συμφωνίας


Στο προοίμιο (πριν τα άρθρα 1-15) αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας (εφεξής αποκαλούμενες ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη),

-Επιθυμώντας να βελτιώσουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο Χωρών, στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος,

-Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα για περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην Ανατολική Μεσόγειο,

-Επιθυμώντας να υποστηρίξουν τις ενέργειες ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979 και των Παραρτημάτων αυτής και της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 και των Πρωτοκόλλων της, όπως έχουν τροποποιηθεί, ειδικότερα δε του Κεφαλαίου V αυτής,

Συμφώνησαν τα εξής:


Άρθρο 1
Όροι και Ορισμοί

1 «Φάση Κινδύνου»
σημαίνει μία κατάσταση όπου υφίσταται εύλογη βεβαιότητα ότι ένα πλοίο ή πρόσωπο απειλείται από σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο και απαιτεί άμεση συνδρομή.

2 «Αρμόδια Αρχή» σημαίνει – στην Ελληνική Δημοκρατία – το Υπουργείο Ναυτιλίας, και Αιγαίου/ Ελληνική Ακτοφυλακή και - στην Κυπριακή Δημοκρατία - το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων.

3 «Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης» (Περιοχή SAR) σημαίνει μία περιοχή καθορισμένης έκτασης, εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης.

4 «Έρευνα» σημαίνει μία επιχείρηση, η οποία συνήθως συντονίζεται από ένα συντονιστικό ή περιφερειακό κέντρο διάσωσης που διαθέτει κατάλληλο προσωπικό  και εγκαταστάσεις για τον εντοπισμό προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

5 «Διάσωση» σημαίνει μία επιχείρηση για τη διάσωση προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο, την παροχή πρώτων βοηθειών ή την κάλυψη άλλων αναγκών και τη μεταφορά τους σε ασφαλές μέρος.

6 «Υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης» σημαίνουν την πραγματοποίηση παρακολούθησης κινδύνου, την επικοινωνία, το συντονισμό και τη διενέργεια ‘Έρευνας και Διάσωσης, περιλαμβανομένης της παροχής ιατρικών συμβουλών, πρώτων βοηθειών ή  εκκένωσης για ιατρικούς λόγους, χρησιμοποιώντας δημόσια και ιδιωτικά μέσα, όπως συνεργαζόμενων αεροσκαφών, πλοίων και άλλων ευκολιών.

7 «Ενιαίο  Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης» (JRCC) και « Συντονιστικό Κέντρο Διάσωσης» (RCC) σημαίνει τις μονάδες που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της αποτελεσματικής οργάνωσης υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης καθώς και για το συντονισμό της διενέργειας των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης εντός της αντίστοιχης Περιοχής SAR της Ελλάδας και της Κύπρου.

8 «Υποκέντρο Διάσωσης» και «Υποκέντρο Έρευνας και Διάσωσης» σημαίνει τις μονάδες που ανήκουν επιχειρησιακά σε κάποιο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (JRCC) ή Συντονιστικό Κέντρο Διάσωσης (RCC) οι οποίες έχουν συσταθεί προκειμένου να δρουν συμπληρωματικά των τελευταίων εντός μίας Περιοχής SAR.

9 «Μονάδα Διάσωσης» σημαίνει οποιαδήποτε μονάδα αποτελούμενη από καταρτισμένο προσωπικό και η οποία διαθέτει εξοπλισμό κατάλληλο για την άμεση διενέργεια επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης.


Άρθρο 2

Δικαιοδοσία

1. Η παρούσα Συμφωνία διέπει τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών που σχετίζονται με τη ναυτική ΄Ερευνα και Διάσωση.

2. Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θίγουν καμία από τις παρούσες ή μελλοντικές αξιώσεις και τις νομικές θέσεις οποιουδήποτε Μέρους που σχετίζονται με θέματα δικαίου της θάλασσας καθώς και με τη φύση και το βαθμό της δικαιοδοσίας του παράκτιου κράτους και της δικαιοδοσίας του κράτους σημαίας που αξιώνει κάθε Μέρος.

3. Η Περιοχή Έρευνας Διάσωσης (Περιοχή SAR) εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης από την Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας συμπίπτει με την Περιοχή Πληροφόρησης Πτήσεων (FIR) Αθηνών. Η Περιοχή Έρευνας Διάσωσης (Περιοχή SAR) εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης από την Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας  συμπίπτει με την Περιοχή Πληροφόρησης Πτήσεων (FIR) Λευκωσίας.

4. Η γραμμή που διαχωρίζει τις αντίστοιχες Περιοχές SAR, οι οποίες συμπίπτουν με τις  Περιοχές Πληροφόρησης Πτήσεων (FIR) Αθηνών και Λευκωσίας, είναι η γραμμή που διαχωρίζει τις αντίστοιχες FIR, σύμφωνα με τις Περιφερειακές Συμφωνίες Αεροναυτιλίας της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (1950, 1952, 1958), και συνδέει τα ακόλουθα σημεία:36ο05’Ν- 030ο00’Ε, 33ο30’Ν -030ο 00’Ε.

Άρθρο 3

Ειδοποίηση

Αιτήματα για συνδρομή ή συμμετοχή στην οργάνωση επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους υποβάλλονται από το JRCC Πειραιά προς το JRCC Λάρνακας και από το JRCC Λάρνακας προς το JRCC Πειραιά.

Άρθρο 4
Συντονισμός

1. Οι επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης εντός της Περιοχής SAR της Ελλάδας συντονίζονται από το JRCC Πειραιά ενώ οι επιχειρήσεις εντός της περιοχής αρμοδιότητας (Περιοχής SAR) της Κύπρου συντονίζονται από το JRCC Λάρνακας.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξουσιοδοτούν τα αρμόδια πρόσωπα του αντίστοιχου RCC να επικοινωνούν απευθείας με τα αρμόδια πρόσωπα στο έτερο RCC, όπως κρίνεται απαραίτητο, σχετικά με τις επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης.

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη με το παρόν συμφωνούν και εξουσιοδοτούν τα αρμόδια RCC να προβαίνουν σε απευθείας συνεννοήσεις με σκοπό τη διασφάλιση του συντονισμού των επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης που διεξάγονται στις αντίστοιχες Περιοχές Έρευνας και Διάσωσης, εφόσον κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από τις περιστάσεις, προκειμένου να παρασχεθεί επιτυχής συνδρομή σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου.

Άρθρο 5
Αποδοχή Εισόδου

1 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα πραγματοποιήσει αποτελεσματικές προετοιμασίες που διασφαλίζουν ότι οι μονάδες διάσωσης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα γίνουν δεκτές (στην περιοχή ευθύνης του άλλου Μέρους) προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών της Ελλάδας, GΕΝ 1.7-1 και ENR 1.10. και το Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών της Κύπρου ENR 1.10-1 αντιστοίχως. Αιτήματα εισδοχής στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο και το Άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας.

2. Κατόπιν αιτήματος του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους για αποδοχή συμμετοχής στις επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης, το RCC του αιτούντος Μέρους ειδοποιεί το RCC του άλλου Μέρους σχετικά με τον αριθμό και τη βασική περιγραφή των μονάδων διάσωσης που αναμένεται να εισέλθουν στην Περιοχή SAR.

3 Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη εξουσιοδοτούν τα αντίστοιχα RCC τους να εκδίδουν άδειες προς τις μονάδες διάσωσης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για συμμετοχή σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης στις Περιοχές SAR αυτών, εφόσον η εν λόγω συμμετοχή ζητείται από το Μέρος στην Περιοχή SAR του οποίου διεξάγεται η επιχείρηση.

Άρθρο 6
Μονάδες Διάσωσης

Για λόγους διευκόλυνσης της αναγνώρισης των μονάδων διάσωσης από τη Συντονιστική Αρχή κάθε Μέρους, κάθε εθνική Αρχή Συντονισμού Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης θα γνωστοποιήσει το διεθνές διακριτικό σήμα κλήσης και τα μέσα επικοινωνίας των εν λόγω μονάδων.


Άρθρο 7

Ανταλλαγή Πληροφοριών

1. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώνουν περιοδικά σχετικά με την τοποθεσία του RCC και των Υποκέντρων, τις μονάδες διάσωσης και τον εξοπλισμό, τα χαρακτηριστικά απόδοσης και τη διαθεσιμότητα, τα ονόματα των υπευθύνων καθώς και σχετικά με τη μέθοδο επικοινωνίας μεταξύ τους ενώ θα ανταλλάσσουν και επιχειρησιακά σχέδια και σειρές δράσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουν περιστατικά κινδύνου διαφόρων ειδών.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, θα ενημερώσουν, το ταχύτερο δυνατόν, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος σχετικά με τις ανωτέρω αλλαγές.

3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει να ενημερώνει πλήρως και άμεσα το άλλο  Μέρος σχετικά με όλες τις αμοιβαίου ενδιαφέροντος επιχειρήσεις SAR, ή σχετικά με οποιαδήποτε επιχείρηση ενδέχεται να περιλαμβάνει τη χρήση ευκολιών του άλλου Μέρους.

4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι θα συνεργάζονται για την ανάπτυξη διαδικασιών και τεχνικών Έρευνας και Διάσωσης, καθώς και για την ανταλλαγή συναφών πληροφοριών σχετικών με την Έρευνα και Διάσωσης ή επικοινωνιών.

Άρθρο 8

Χρηματοδότηση

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος κανονικά θα χρηματοδοτεί τις δικές του δραστηριότητες που σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν εκ των προτέρων διαφορετικά μεταξύ τους, και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιτρέψει σε ένα ζήτημα απόδοσης εξόδων να καθυστερήσει την ανταπόκριση προς τα πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου.

Άρθρο 9

Συναντήσεις Εκπροσώπων

Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι οι εκπρόσωποι των αντιστοίχων Αρχών που είναι αρμόδιες σε θέματα οργάνωσης Έρευνας και Διάσωσης θα συναντώνται, όπως κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αναπτύσσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.

Άρθρο 10
Ασκήσεις

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να σχεδιάζουν και διεξάγουν ασκήσεις  Έρευνας και Διάσωσης επί προσομοιωμένων συμβάντων έτσι ώστε οι οργανισμοί έρευνας και διάσωσης των Μερών να εκπαιδεύονται στη μεταξύ τους συνεργασία.

Άρθρο 11

Θέση σε Ισχύ

1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήψης της τελευταίας εκ των δύο ειδοποιήσεων δια της διπλωματικής οδού, στην οποία θα αναφέρεται ότι τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία καθενός από αυτά  για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας.

2. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστη χρονική περίοδο.

Άρθρο 12
Τροποποιήσεις

Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί, με αμοιβαία συναίνεση των Συμβαλλόμενων Μερών κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε εκ των δύο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις ή αλλαγές τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 11, παρ. 1.

Άρθρο 13

Καταγγελία

Η παρούσα Συμφωνία δύναται να καταγγελθεί οποτεδήποτε εγγράφως δια της διπλωματικής οδού. Στην περίπτωση αυτή, η ισχύς της παύει τρεις μήνες μετά την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης καταγγελίας από οποιοδήποτε εκ των Μερών.


Άρθρο 14

Ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώσουν για την παρούσα Συμφωνία τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979.


Άρθρο 15

Κείμενο

Έγινε  στη Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου 2014 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική, σε δύο κείμενα που είναι εξίσου αυθεντικά.

Για την Κυβέρνηση της                                                         Για την Κυβέρνηση της
Ελληνικής Δημοκρατίας                                                        Κυπριακής Δημοκρατίας

Ευάγγελος Βενιζέλος                                                              Ιωάννης Κασουλίδης
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης                                              Υπουργός Εξωτερικών
και Υπουργός Εξωτερικών

 Προετοιμασία υλοποίησης


Να σημειωθεί ότι η Συμφωνία θα πρέπει να κυρωθεί από το Κοινοβούλιο. Ηδη τα εμπλεκόμενα Υπουργεία Ελλάδας και Κυπρου όπως και οι εμπλεκόμενοι φορείς (μεταξύ τους και διακρατικά). έχουν αρχίσει την επεξεργασία των πρακτικών πλευρών υλοποίησης της Συμφωνίας.http://www.onalert.gr/stories/oli-i-symfonia-elladas-kyprou-gia-tin-ereyna-kai-diasosi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου